fredag 23 mars 2018

Flexibelt klassrum testas

Vi testar lite nya sätt att arbeta på nya platser i klassrummet. "Flexibel sittning" kallas det och vi har fått inspiration från Drottninghögskolan i Helsingborg. Eleverna har varit med och kommit med idéer kring hur vi kan utforma vår gemensamma arbetsmiljö. Kreativiteten var stor.

Ella och Elma behöver bord för att måla och skriva.

Anton och Anton vill studera i en vrå, det passar dem bäst för dagen.

Lovisa och Saga vill studera på matta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.