onsdag 8 november 2017

Kunskapskrav geografi att jobba emot.


Här nedanför finns kunskapskraven som vi i geografiarbetet jobbar emot. Då eleverna går i 5:an i år så bryter vi ner målen till 5:ans nivå, men jobbar hela tiden mot kunskapsmålen i 6:an som eleverna kommer att betygsättas efter. Läs gärna igenom kunskapskraven och samtala om dem. Eleverna ska visa kunskaper kring samma begrepp och förmågor, men givetvis på olika kunskapsnivå.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Du ska enkelt och grundläggande kunna
-  visa att du med hjälp av register kan slå i en kartbok.
- förklara begreppet väderstreck.
-
kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
- förklara begreppen typografiska kartor och tematiska kartor.
- förklara att kartan är en bild av verkligheten.
- förklara de geografiska begreppen jordglob, ekvator, längdgrad, breddgrad,
   poler, tidszon, nederbörd, klimatzon

- förklara vattnets kretslopp och vatten som en naturresurs i samhället.
- förklara begreppet flod och slätt.
-
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
- huvuddragen i övriga Nordens karta.
- namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten,
   berg, regioner och orter.
-  förklara begreppen klimat, naturresurser, befolkning, import, export, handel,
    naturgeografi, kulturgeografi, kompassros.
- förhållandena geografiskt mellan, norden, Baltikum, Västeuropa, Sydeuropa,
  Centraleuropa, Östeuropa.Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Du ska utvecklat och relativt väl kunna
 
-  visa att du med hjälp av register kan slå i en kartbok.
- förklara begreppet väderstreck.
-
kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
- förklara begreppen typografiska kartor och tematiska kartor.
- förklara att kartan är en bild av verkligheten.
- förklara de geografiska begreppen jordglob, ekvator, längdgrad, breddgrad,
   poler, tidszon, nederbörd, klimatzon

- förklara vattnets kretslopp och vatten som en naturresurs i samhället.
- förklara begreppet flod och slätt.
-
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
- huvuddragen i övriga Nordens karta.
- namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten,
   berg, regioner och orter.
-  förklara begreppen klimat, naturresurser, befolkning, import, export, handel,
    naturgeografi, kulturgeografi, kompassros.
- förhållandena geografiskt mellan, norden, Baltikum, Västeuropa, Sydeuropa,
  Centraleuropa, Östeurop

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Du ska välutvecklat och väl kunna
 
-  visa att du med hjälp av register kan slå i en kartbok.
- förklara begreppet väderstreck.
-
kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
- förklara begreppen typografiska kartor och tematiska kartor.
- förklara att kartan är en bild av verkligheten.
- förklara de geografiska begreppen jordglob, ekvator, längdgrad, breddgrad,
   poler, tidszon, nederbörd, klimatzon

- förklara vattnets kretslopp och vatten som en naturresurs i samhället.
- förklara begreppet flod och slätt.
-
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
- huvuddragen i övriga Nordens karta.
- namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten,
   berg, regioner och orter.
-  förklara begreppen klimat, naturresurser, befolkning, import, export, handel,
   naturgeografi, kulturgeografi, kompassros.
- förhållandena geografiskt mellan, norden, Baltikum, Västeuropa, Sydeuropa,
  Centraleuropa, Östeuropa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.